Çeşitli sektörlere hizmet veren şirketimiz, çevre koruma ve iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle çalışanlarımız arasında çevre koruma ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamayı içeren temel ilkeleri ile birlikte aşağıda belirtilen prensipleri politikasını benimsemiştir.İlkelerimizDoğal kaynakların, enerji kaynaklarının, hammaddelerin ve diğer malzemelerin etkin kullanımını sağlamak; israfı olabildiğince azaltmak.Atıkların azaltılmasının ve zararsız formlara dönüştürülmesinin sağlanması.Malzemelerin mümkün olduğunca tekrarlanmasını ve geri dönüşümünü desteklemek.İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı her aşamada önleyici tedbirler alarak sıfır iş kazası ile çalışmak.Yatırım planlamasında çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili faktörlerin önceliklendirilmesi.Çalışanların çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi.İlgili çevre ve iş güvenliği mevzuatına ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmek.Tüm bu sorunları, çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutan çevresel bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek.